HOME 

Maatschap Quality Investments Collectief [MQIC]Nadat een massale fraude werd blootgelegd achter het Quality Investments-verhaal, bleven de participanten achter met een hoop vragen en een nog grotere hoop risico’s. Om de risico’s enigszins binnen de perken te houden, werd op initiatief van de gedupeerde QI participanten MQIC opgericht, een samengaan van en voor gedupeerde QI participanten.

 Deze website is bedoeld om de leden van MQIC te informeren over de ontwikkelingen in het dossier Quality Investments en om de initiatieven van MQIC beter bekend te maken bij de leden. Ook niet leden kunnen echter belangwekkende informatie terugvinden op deze website.

 De deelnemers in MQIC hebben in de maatschap hun vorderingsrechten op de Amerikaanse trust ingebracht. Deze inbreng is in de eerste plaats bedoeld om de risico’s die verbonden zijn met de life settlements binnen aanvaardbare perken te houden en te beletten dat iedere belegger jarenlang premies moet betalen zolang de verzekerde niet is overleden. 

Anderzijds is het trustvermogen meer dan alleen een levensverzekering. In het trustvermogen zit ook de vordering tot wedersamenstelling van het oorspronkelijk vermogen dat op allerhande wijzen is ontdragen. MQIC heeft een eerste belangrijke stap gezet in de wedersamenstelling van het trustvermogen door de frauduleuze trustee alle bevoegdheden in de trusts te laten ontnemen door de Amerikaanse rechtbank. U kunt de ontwikkelingen van de procedure volgen op de website www.QIfraud.com die werd opgezet door onze Amerikaanse advocaten.

Het zal nu aan de nieuwe trustee zijn om initiatieven te nemen om het trustvermogen weder samen te stellen. MQIC zal, in het belang van haar leden, zo veel als mogelijk haar bijdrage hieraan leveren. 

Wij verzoeken de leden regelmatig deze website te bezoeken om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

 

 

Klik hier voor updates